Hopp til innhold
Workplace-by-Facebook-Cloudworks-digitale-kaffemaskin

Workplace from Facebook – bedriftens digitale kaffemaskin

Kaffemaskinen er gjerne stedet for den inkluderende og kollegiale samtalen, men der kan vi jo ikke tilbringe hele dagen – ei heller treffe kollegaer fra andre kontorer. Heldigvis finnes en løsning for dette, og det er å innføre en digitalkaffemaskin.

Alexander Friedensburg

Sosiale kommunikasjonsverktøy er fremtidens kommunikasjonskanaler

Sosiale kommunikasjonsverktøy som eksempelvis Yammer, Slack og Workplace from Facebook gir oss denne friheten. Vi tror dette er fremtidens kommunikasjonskanaler i arbeidslivet. Da vi etablerte Cloudworks bestemte vi oss derfor fra starten av å kutte ut e-post for intern bruk. Workplace from Facebook er vår digitale kaffemaskin; og selv om den ikke lager ekte kaffe, har vi ikke angret ett sekund. Tvert imot!

Cloudworks på Workplace from Facebook

Workplace from Facebook – tilgjengelig på både mobil og på desktop

Workplace from Facebook informerer og diskuterer vi alt fra kundecaser, teknologisk utvikling, sosiale arrangementer, markedsføring, prosjektfremdrift og mye mer. Her stiller vi også spørsmål rettet til den enkelte. Det gjør jo ikke noe at andre får se om en spør prosjektleder om fremdrift i et kundeprosjekt. Sannsynligvis er det flere som også lurer, og da besvares dette for alle. Kommunikasjonsformen er personlig og engasjerende. Støter vi på utfordringer kan alle bidra med råd. Og det gjør vi fordi vi er engasjerte.

Tilgang til informasjon skaper kunnskap om bedriftens ve og vel, og det skaper engasjement som kommer bedriften til gode.

E-post skaper siloer i bedriften

Vi har et anstrengt forhold til e-post. Mail skaper som oftest ikke det samme engasjementet fordi e-post er upersonlig og avsenderstyrt. Det er selvsagt en fantastisk oppfinnelse. Det har bare blitt så mye av det. E-post egner seg bra i en formell kontekst eller når informasjonen ikke skal deles med andre. Men hvor mange e-poster gjelder dette? Vi sender som regel kun til noen utvalgte fordi vi har lært å begrense oss hvem vi sender til; nettopp for å redusere e-postmengden. Men resultatet er at vi stenger andre ute fra informasjonsflyten. De blir ikke oppdaterte og kan heller ikke komme med verdifulle innspill. Dette skjer hele tiden og bidrar til siloer i bedrifter. Sosiale kommunikasjonsløsninger skaper i motsetning transparens og bidrar til åpenhet og læring.

Jo større bedrift, jo større oppside

Den positive effekten av slik informasjonsdeling tror vi er betydelig og begrunnes i en slags informasjons-demokratisering. Naturligvis benytter vi oss fremdeles av e-post der det er nødvendig, og da hovedsakelig i dialog med kunder og samarbeidspartnere. Vi er riktignok et lite selskap, og man vil kunne innvende at det uansett er mye enklere å sørge for god informasjonsflyt i vår bedrift, sammenlignet med en bedrift med flere hundre ansatte. Det er sikkert riktig, men så er også oppsiden desto større for en stor bedrift. Tenk bare hvor mange timer e-posthåndtering en stor organisasjon kan kvitte seg med ved overgang til langt mer effektive kanaler!

Ja, så ønsker du å finne ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å tilrettelegge for effektivisering av internkommunikasjonen, så ta kontakt, så kan vi snakke litt nærmere over en god gammeldags kaffe!

New call-to-action

Del artikkel:

Scroll til toppen