Tre kollegaer som ser ned i en telefon
Tre kollegaer som ser ned i en telefon

Knytt ansatte i førstelinje nærmere bedriften med Workplace from Facebook

Workplace from Facebook er en digital plattform som stadig flere bedrifter bruker for kommunikasjon og samhandling internt. Verktøyet gjør det enklere å kommunisere uansett rolle, avdeling eller lokasjon. Informasjonen flyter raskere, samarbeid forenkles og fellesskapsfølelsen styrkes.

Engasjer alle ansatte - også de som ikke har en typisk kontorjobb

Alle ansatte bør ha tilgang til organisasjonens interne kommunikasjons- og samarbeidsverktøy; også de som ikke har en typisk kontorjobb. Dette er eksempelvis ansatte som jobber innen retail, service, helse, utdanning, landbruk, håndverksbransjen og transportsektoren.

Denne ansattgruppen kaller Facebook for Workplace Frontline og de benevner dem også som 'deskless users'. Vi har valgt å omtale dem på norsk som ansatte i førstelinje. Det defineres av Store norske leksikon som "den delen av personalet som har personlig kontakt med potensielle og faktiske kunder. De er ofte de første til å motta meldinger og signaler fra markedet og kan bidra med viktig informasjon tilbake til bedriften."

La også ansatte i førstelinje ta del i den interne dialogen

Siden ansatte i førstelinje ofte ikke har egen jobb-pc eller i svært liten grad jobber foran en, har de som regel ikke tilgang til organisasjonens kommunikasjons- og samarbeidsverktøy. Dermed står de utenfor den interne digitale dialogen som kan bidra til at denne ansattgruppen føler seg mindre tilknyttet organisasjonen.

Med Workplace from Facebook vil også ansatte i førstelinje ta del i den interne digitale dialogen og være med på å skape verdi for både seg selv, sine kollegaer og organisasjonen.

Workplace gir bedriften et sted der alle kan samles, uavhengig av lokasjon eller posisjon. Ansatte får en stemme og ledelsen når ut til hele organisasjonen.

Gir alle ansatte en stemme

Workplace er bygget opp på samme måte som Facebook med grupper, chat, nyhetsoppdateringer, video og fildeling.

Ansatte kan seg logge inn via nettleser eller i app på mobilen, og kan holde seg oppdaterte og ta del i bedriftens interne dialog uansett hvor de befinner seg.

Les mer om funksjonene i Workplace from Facebook

Noen av funksjonene og potensielle bruksområder

Book en gjennomgang av Workplace from Facebook, og finn ut hvilke muligheter verktøyet gir for å bedre samarbeidet og kommunikasjonen internt i din bedrift.

Book gratis demo med en av våre konsulenter her

Gjør organisasjonen mer tilgjengelig

Med Workplace lett tilgjengelig som app på mobilen, vil toveiskommunikasjonen skyte fart. Informasjonen spres raskere, inspirasjon deles hyppigere og kunnskapsdeling forenkles.

Alle får bedre oversikt og innsikt i bedriften og hverandres hverdag. Det skaper transparens, skaper en følelse av fellesskap og øker motivasjonen.

Andreas studerer mobilen

Workplace bygger broer mellom ledelsen og øvrige ansatte

På verdensbasis er det rundt 80 prosent som jobber i førstelinje, og denne ansattgruppen opplever gjerne en distanse mellom ledelsen og deres egen arbeidshverdag.

De mange funksjonene i Workplace gir ledelsen muligheten til å nå ut med informasjon raskt og enkelt også til førstelinjen, og terskelen for at de ansatte skal komme med innspill og tilbakemeldinger senkes med et slikt verktøy.

Den verdiskapende informasjonsflyten styrkes begge veier.

Workplace tilrettelegger for et inkluderende arbeidsmiljø. Kunnskapsdeling og å heie på hverandre blir en naturlig del av arbeidsdagen. 

Elkjøp har revolusjonert sin internkommunikasjon med Workplace

Elkjøp manglet et verktøy for å knytte deltids- og heltidsansatte ute i butikkene nærmere organisasjonen, og de trengte å inkludere dem i organisasjonens digitale dialog.

Etter at de innførte Workplace from Facebook for sine 13.000 ansatte opplever de økt kompetanse, raskere infoflyt og mer engasjement. De ansatte har fått et faglig og sosialt fellesskap som både inkluderer og inspirerer. Les mer om Elkjøps suksess

Gode kollegaer gir hverandre kokos

Cloudworks er din norske samarbeidspartner

Cloudworks er Workplace partner, og vi har et nært samarbeid med Facebook. Våre dyktige konsulenter har alltid oppdatert kunnskap om Workplace og de muligheter som ligger i verktøyet. Vi har bred erfaring med å hjelpe våre kunder med vellykkede implementeringer, også for organisasjoner med mange ansatte i førstelinje.

Vi kan hjelpe din bedrift med alle aspekter ved implementering og drift, endringsledelse, opplæring, funksjonell og teknisk implementasjon. I tillegg kan vi også bistå med identitets- og tilgangsadministrasjon, skysikkerhet og SaaS-applikasjoner.

Les mer her om våre implementeringspakker og ta gjerne kontakt for å diskutere nærmere hva som passer best for din organisasjon.

Hva koster egentlig Workplace?

Lisenskostnaden for Workplace Frontline er den samme som for øvrige ansatte og koster $4 per ansatt i måneden. Ved høyere volum er det mulig med rabatter. Fordelen med å kjøpe gjennom Cloudworks er at vi blir deres norske kontaktpunkt ved eventuelle spørsmål eller endringer, og vi vil også prioritere dere ved behov for teknisk eller organisatorisk bistand.

Dersom din organisasjon trenger en identity management løsning å knytte Workplace til, har vi skreddersydd en lisenspakke som kombinerer Workplace med Okta. Denne løsningen minimerer administrativ innsats, effektiviserer påloggingsprosessen og legger til et ekstra sikkerhetslag.

Her kan du lese mer om Workplace ♥ Okta lisenspakken

Cathrine, Maria og Thea

Prøv gratisPrat med oss

Er du nysgjerrig på hvordan Workplace kan gi verdi til din bedrift, eller har du lyst til å lære mer om hvilke sosiale og faglige fordeler plattformen tilrettelegger for?

Ta kontakt med oss i dag!