Workplace by Facebook
Workplace by Facebook

Workplace from Facebook

Workplace from Facebook er en intern samarbeids- og kommunikasjonsplattform for bedrifter som er brukervennlig og enkel å ta i bruk for alle ansatte. Verktøyet er tilgjengelig på både desktop og mobil, og engasjerer og forenkler samarbeidet på tvers av organisasjoner.

Vi hjelper deg med å lykkes

Vi er en entusiastisk gjeng som har jobbet med Workplace helt fra starten. Alltid med oppdatert kompetanse, brenner vi for å få verktøyet til å fungere for deg.

High-Five

Vi er Workplace partner

Cloudworks er ditt norske kontaktpunkt. Vi jobber tett med Facebook, og sørger for at du blir prioritert.

Sentrale funksjoner i Workplace

All informasjon på ett sted

Knowledge Library er en nyttig funksjon for å lagre og utarbeide statisk informasjon som personalhåndboken, bedriftens rutiner og maler. Innholdet er lett tilgjengelig og kan deles av alle ansatte både på mobil og desktop. Dermed kan bedriften samle all informasjon på ett sted. Enkelt og tidsbesparende!

Les mer om Knowledge Library her

Hvorfor må alle ansatte ha et felles kommunikasjons- og samarbeidsverktøy?

Cathrine og Rikard vil i dette webinaret forklare nærmere hvordan Workplace from Facebook kan bidra til å styrke den interne kulturen, øke trivselen og engasjementet, og knytte alle ansatte nærmere bedriften.

Se webinaret umiddelbart eller når det passer deg!

Hvordan lykkes med Workplace from Facebook

Gratis webinar - se nå!

Vi forklarer hvilke muligheter verktøyet gir for å bedre samarbeidet og kommunikasjonen internt i din bedrift. Vi kommer med gode tips, og går gjennom suksesskriteriene for å få til en vellykket implementering.

Se webinaret umiddelbart eller når det passer deg!

Hvordan har Workplace lagt til rette for bedre internkommunikasjon hos Simployer?

Gratis webinar - se nå!

Nå tre år etter at verktøyet ble lansert i gruppen, har vi invitert kommunikasjonssjef Cornelia Bjørke-Hill til en prat om deres erfaring, og hva Workplace har av betydning for Simployer.

Se webinaret umiddelbart eller når det passer deg!

Book en gjennomgang av Workplace from Facebook, og finn ut hvilke muligheter verktøyet gir for å bedre samarbeidet og kommunikasjonen internt i din bedrift.

Book gratis demo med en av våre konsulenter her

Workpoace møte

Innføring av nye verktøy handler som regel om menneskene som skal ta de i bruk. Skal man lykkes med innføringen av Workplace, må hele organisasjonen motiveres og engasjeres. Dette gjelder spesielt i startfasen, fordi eksisterende kommunikasjonsvaner må endres.

Våre endringsledere og tekniske konsulenter har solid erfaring med å implementere Workplace for både private og offentlige organisasjoner i både Norge og i utlandet - også for organisasjoner med mange ansatte som ikke jobber på kontor. Dermed vet vi godt hva som skal til for å lykkes!

Du kan lese mer om hva Workplace koster her.

QUICK

50.000 NOK ekskl. mva
 • Oppstartsmøte og arbeidsmøte, basis
 • Teknisk bistand. Forbehold om at brukere allerede finnes i en brukerkatalog.
 • Informasjon om datasikkerhet og personvern
 • Få opp kunnskapsbiblioteket, og rådgivning rundt statisk innhold, basis
 • Gruppestruktur, basis
 • Lanseringsplanlegging, basis
 • Inspirasjon og oppfølging etter lansering, basis
 • Prosjektledelse (rapportering, fasilitering), basis
 • Kommunikasjonsplan, basis
 • Innholds- og kommunikasjonspakke, opsjon

POPULÆR

200.000 NOK ekskl. mva
 • Oppstartsmøte og arbeidsmøte, basis
 • Teknisk bistand. Forbehold om at brukere allerede finnes i en brukerkatalog
 • Informasjon om datasikkerhet og personvern
 • Få opp kunnskapsbiblioteket, og rådgivning rundt statisk innhold, basis
 • Gruppestruktur, basis
 • Lanseringsplanlegging, basis
 • Inspirasjon og oppfølging etter lansering, basis
 • Prosjektledelse (rapportering, fasilitering), basis
 • Kommunikasjonsplan, basis
 • Opplæring av champions, 1 kurs
 • Opplæring av ledere, 1 kurs
 • Opplæring av toppledere
 • Post-lansering planlegging og oppfølging, opsjon
 • Innholds- og kommunikasjonspakke, opsjon
 • Kanalstrategi, basis
 • Målgruppeanalyse (intervjue ansatte og finne bruksområder)

PREMIUM

400.000 NOK ekskl. mva
 • Oppstartsmøte og arbeidsmøte
 • Teknisk bistand. Forbehold om at brukere allerede finnes i en brukerkatalog
 • Informasjon om datasikkerhet og personvern
 • Få opp kunnskapsbiblioteket, og rådgivning rundt statisk innhold
 • Gruppestruktur
 • Lanseringsplanlegging
 • Inspirasjon og oppfølging etter lansering
 • Prosjektledelse (rapportering, fasilitering)
 • Kommunikasjonsplan
 • Tilpasset kommunikasjonsplan og gjennomføring
 • Opplæring av champions, 3 kurs
 • Opplæring av ledere, 3 kurs
 • Opplæring av toppledere
 • Post-lansering planlegging og oppfølging
 • Inspirasjonsforedrag
 • Innholds- og kommunikasjonspakke
 • Kanalstrategi
 • Community Management training
 • Mål og gevinstrealisering
 • Statistikk og analyse etter lansering
 • Målgruppeanalyse (intervjue ansatte og finne bruksområder)

Våre dyktige konsulenter har alltid oppdatert kompetanse på verktøyet, og brenner for å hjelpe våre kunder med å lykkes.

La oss hjelpe deg i gang med å prøve Workplace from Facebook gratis i 30 dager - og finn ut hvilke muligheter verktøyet gir for å bedre samarbeidet og kommunikasjonen internt i din bedrift.

Book gratis prøveperiode her

Workplace Okta lisenspakke

Når du implementerer Workplace, bør du knytte verktøyet til en identity management løsning. Vi tilbyr en lisenspakke som kombinerer lisenser for både Workplace og Okta, og inkluderer hjelp med implementeringen av Okta sin identity management løsning for Workplace.

Lisenspakken

 • minimerer administrativ innsats
 • effektiviserer påloggingsprosessen
 • legger til et ekstra sikkerhetslag

Lisenspakken er en komplett løsning, og du trenger kun å forholde deg til oss som implementeringspartner. Mer informasjon og pris her.

Hvordan har Workplace bidratt til suksess hos Elkjøp også under coronakrisen?

Gratis webinar - se nå!

Thea i Cloudworks snakker med Madeleine og Fredrik i Elkjøp om hvordan kommunisere under kriser, og hvordan Workplace har blitt en suksess blant alt fra butikkansatte til ledere.

Se webinaret umiddelbart eller når det passer deg!