Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet kombinerer teknologi, risikostyring og styringsprosesser for å sikre overholdelse av virksomhetens bransjemessige og regulative krav. Vi bistår bedrifter med å identifisere trusler og iverksette mottiltak.

Tjenester vi tilbyr innen Informasjonssikkerhet

Økt samhandlingsbehov med kunder, samarbeidspartnere og leverandører fører også til økt informasjonsdeling, og det er viktig å sørge for at informasjon ikke kommer på avveie. Realiteten er ofte at de ansatte bruker langt flere skyapplikasjoner enn IT er klar over. En CASB-løsning skaffer oversikt og kontrollerer hvordan, og hvilken informasjon som kan deles.

De fleste bedrifter har sikkerhetskontroller og -prosesser, men uten et informasjons-sikkerhetsstyringssystem (ISMS) er disse ofte ukoordinerte og ikke egnet til å skape en helhetlig oversikt over bedriftens risiko og trusselbilde. Et ISMS organiserer arbeidet med risiko, setter sikkerhetskontrollene i kontekst til hverandre og organiserer det kontinuerlige sikkerhetsarbeidet.

Ansatte er ofte det svakeste leddet i bedriftens sikkerhetsstrategi, og samtidig den angrepsvektoren man ofte prioriterer minst. Dermed vet ikke ledelsen hvordan ansatte vil forholde seg til eventuelle angrep, hvilket utgjør en betydelig usikkerhet for en organisasjon som håndterer sensitive opplysninger.

Vi har utviklet et konsept for bevisstgjøring og opplæring av bedriftens ansatte. Det inneholder elementer som spørrekonkurranse, phishing kampanje, opplæringskurs og foredrag.

Samarbeidspartnere innen Informasjonssikkerhet