Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet kombinerer teknologi, risikostyring og styringsprosesser for å sikre overholdelse av virksomhetens bransjemessige og regulative krav. Vi bistår bedrifter med å identifisere trusler og iverksette mottiltak.

Tjenester vi tilbyr innen Informasjonssikkerhet

Ansatte er ofte det svakeste leddet i bedriftens sikkerhetsstrategi, og samtidig den angrepsvektoren man ofte prioriterer minst. Dermed vet ikke ledelsen hvordan ansatte vil forholde seg til eventuelle angrep, hvilket utgjør en betydelig usikkerhet for en organisasjon som håndterer sensitive opplysninger.

Vi har utviklet et konsept for bevisstgjøring og opplæring av bedriftens ansatte. Det inneholder elementer som spørrekonkurranse, phishing kampanje, opplæringskurs og foredrag.

LÆR OM CYBER SECURITY
Podcast i regi av O3 Cyber

Podcast Cast O3 logo

Olav Østbye, Customer Security Manager i Cloudworks, og sikkerhetsarkitekt Karim El-Melhaoui i Norges Bank Investment Management (NBIM) forklarer, diskuterer og kommer med gode tips innenfor cyber security.

Samarbeidspartnere innen Informasjonssikkerhet