Cloudworks support og forvaltning
Cloudworks support og forvaltning

Support og forvaltning

Etter innføring av en IAM-løsning skal denne forvaltes for å sikre gevinstrealisering over tid og møte fremtidige behov. Avhengig av valgt løsning kan dette være begrenset til sporadiske justeringer eller innebære helhetlig drift av løsningen. Våre support og forvaltningstjenester styrker bedriftens IT-avdeling gjennom løsnings- og produktspesifikk kompetanse.

Technical Account Manager (TAM)

En Technical Account Manager er bedriftens faglige sparringspartner innenfor IAM. En TAM sikrer optimal utnyttelse av bedriftens investering i IAM-løsningen, og bistår i den langsiktige planleggingen av utvidelser og tilpasninger.  

Technical Account Manager er en abonnementstjeneste som inkluderer:

  • Informasjon og anbefalinger knyttet til produktoppdateringer og nye funksjoner som er relevante for kunden 
  • Kvartalsvise statusmøter for gjennomgang av status og planer fremoverHyppigere møtefrekvens eller regelmessig oppmøte kan avtales ved behov 
  • Prioritert tilgang til ad-hoc bistand ved akutt behov.

IAM support

Cloudworks' support garanterer tilgjengelige IAM-konsulenter for ad-hoc bistand ved feil eller mindre endringsønsker. Vårt supportteam består av kvalifiserte IAM-konsulenter med relevant produkterfaring, samt en helhetlig forståelse av bedriftens IAM-løsning og tilpasninger levert av oss.  

Produktstøtten som normalt ytes fra relevant produktleverandør, begrenser seg til produktrelaterte feil, og er ikke tilrettelagt for å ta hensyn til helheten i løsningen som integrasjoner, informasjonsflyten og eksterne kilder. Av den grunn er vår tjeneste kompletterende. 

IAM support er en abonnementstjeneste som leveres basert på avtalt Service Level Agreement. 

IAM DevOps

Arbeidet med informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess og bør derfor fortløpende tilpasses bedriftens utvikling. Dette gjelder også for IAM-plattformen i forbindelse med utrulling av nye funksjoner og applikasjoner. I større miljøer med en høyere endringstakt stiller dette krav til utviklings- og endringsprosesser.

Cloudworks IAM DevOps er et tjenesterammeverk der vi forener produktkompetanse med en smidig leveransemodell etter «Lean»-metodikk. Fortløpende prioritering, fokus på brukeropplevelse og nytteverdi, inndeling i mindre prosjekter («sprinter») og tidlig testing kjennetegner rammeverket.

Cloudworks IAM DevOps teamet forsterker kundens eksisterende forvaltningsapparat og sørger for forutsigbar og kostnadseffektiv videreutvikling med høy kvalitet.