Alexander i en samtale
Alexander i en samtale
Okta_white

Okta er en ledende skybasert Identity & API Access Management løsning med rik funksjonalitet for integrasjon med cloud og on-premise applikasjoner.

Okta sine produkter

Okta for bedrifter (IAM)

Okta løser IAM-utfordringer og beskytter bedriftens applikasjoner, ansatte, innleide og samarbeidspartnere, samt adresserer utfordringene knyttet til økningen av applikasjoner som leveres som Software as a Service.

Produkter:

 • Single Sign-On (SSO)
 • Multi-factor Auhentication (MFA)
 • Universal Directory
 • Lifecycle Management
 • API Access Management
 • Advanced Server Access
 • Access Gateway

Les mer om 8 hovedutfordringer for identitets- og tilgangsstyring ved bruk av SaaS-applikasjoner

Okta for konsumenter (CIAM)

Å forvalte kundedata på en sikker, brukervennlig og sømløs måte, kan være et stort konkurransefortrinn innenfor B2C. Digitalisering og forventninger om effektivitet, har tildels også gjort det kritisk for kundeforholdet.

Okta for Consumer Identity and Access Management (CIAM) kan håndtere de fleste aspekter ved en slik forvaltning.

Produkter:

 • Authentication
 • Authorization
 • User Management
 • Multi-factor Authentication
 • Lifecycle Management
 • B2B Integration
 • Access Gateway

Les mer om Consumer IAM (CIAM)

Okta Mobile App

Okta gir tilgang til bedriftens applikasjoner fra mobilen. Dette er ønskelig for de fleste bedrifter, og spesielt nyttig når mobilen er den viktigste eller eneste sluttbrukerenheten.

 • Okta Mobile gir oversikt over alle apper brukeren har tilgang til
 • Nye applikasjoner distribueres sentralt og dukker opp på sluttbrukerens mobil uten behov for synkronisering
 • Brukervennlig Single Sign-On til bedriftens applikasjoner, enten som webapplikasjoner eller native iOS/Android apps

Les mer om hvordan ansatte uten jobb-pc får tilgang til bedriftens applikasjoner

Tjenester vi tilbyr innen okta

Proof of Concept (PoC)

Etter å ha implementert utallige IAM-løsninger kjenner vi godt til de vanligste utfordringene. Vi hjelper bedriften med å teste ut de mest kritiske funksjonene for å trygge investeringsbeslutningen.

Vi integrerer Okta med kundens test- eller produksjonsmiljø, og bistår med gjennomføring av testen.

Les mer om Okta Proof of Concept

Implementering og onboarding

Vi setter opp Okta for produksjon, integrerer med kundens driftsmiljø og applikasjoner, samt bistår med onboarding av brukere.

Våre erfarne prosjektledere og arkitekter kartlegger eksisterende driftsmiljø og applikasjoner, samt utarbeider en implementeringsplan som tar hensyn til kundens situasjon og behov.

Vi overtar utrullingen av tjenesten i organisasjonen og sørger for en god brukeropplevelse ved hjelp av opplæringsmateriell og e-læring.

Les mer om vår generelle tilnærming for implementering av IAM-prosjekter

Invitasjon via SMS

Ved hjelp av Cloudworks' utvidelse av Okta, kan brukere uten epost få tilsendt invitasjon via SMS. Dermed egner Okta seg spesielt godt til retail/kjeder, industri.

Workplace Okta lisenspakke

I likhet med anskaffelse av øvrige IT-verktøy i en bedrift, må IT-avdelingen ta stilling til identitetsstyringen også ved implementeringen av det ledende kommunikasjons- og samarbeidsverktøyet Workplace from Facebook. Bakgrunnen for det kan du lese mer om her.

Vi tilbyr en lisenspakke som kombinerer lisenser for både Workplace og Okta, og inkluderer hjelp med implementeringen av Okta sin identity management løsning for Workplace.

Lisenspakken

 • minimerer administrativ innsats
 • effektiviserer påloggingsprosessen
 • legger til et ekstra sikkerhetslag

Lisenspakken er en komplett løsning, og du trenger kun å forholde deg til oss som implementeringspartner. Les mer her om lisenspakken og våre ulike prisalternativer.

Workplace og Okta lisenspakke

Vi har et godt og nært samarbeid med Okta, og våre dyktige konsulenter har bred kompetanse innenfor identity management og Okta sine løsninger.

La oss hjelpe deg i gang med å prøve Okta gratis i 30 dager. Finn ut selv hvor enkel, brukervennlig og rik på funksjonalitet identity management løsningen er!

Book gratis prøveperiode her