Ragnar, Andreas og Micro Focus
Ragnar, Andreas og Micro Focus
Micro Focus logo

Micro Focus har en omfattende portefølje av ledende sikkerhetsprodukter som også dekker alle behov innen Access Management, Lifecycle Management og Identity Governance.

Micro Focus sine produkter innen Identity

Identity Governance og administrasjon

 • Data Access Governance for tilrettelegging og styring av tilgang til ustrukturerte data
 • NetIQ Identity Governance for automatisert gjennomgang av brukertilgang og resertifisering
 • NetIQ Identity Manager for automatiserte livssyklusprosesser

Tilgangsstyring

 • NetIQ Access Manager for Single Sign-On og føderasjon for skyapplikasjoner
 • NetIQ Advanced Authentication for multifaktor autentisering
 • NetIQ Secure API Manager for å administrere og beskytte tilgang til bedriftens APIer
 • NetIQ Risk Service for kontekstbasert autentisering

Privileged Management

 • NetIQ Privileged Account Manager gjør det mulig for IT å effektivisere og sikre interne driftstilganger til kritiske systemer.

Höegh Autoliners økte sikkerheten med automatisert tilgangsforvaltning

Höegh Autoliners jobber tett integrert med samarbeidspartnere over hele verden, og i en behovsanalyse kom det frem at de trengte å effektivisere tilgangsstyringen.

Med en Identity Governance løsning fra Micro Focus er tilgangsforvaltningen automatisert og sikkerheten styrket. Les mer her.

Tjenester vi tilbyr innen Micro Focus

Proof of Concept (PoC)

Etter å ha implementert utallige IAM-løsninger kjenner vi godt til de vanligste utfordringene. Vi hjelper bedriften med å teste ut de mest kritiske funksjonene for å trygge investeringsbeslutningen.

Vi integrerer NetIQ Access Management suite med kundens test- eller produksjonsmiljø, og bistår med gjennomføring av testen.

Implementering og onboarding

Vi setter opp NetIQ Access Management suite for produksjon, integrerer med kundens driftsmiljø og applikasjoner, samt bistår med onboarding av brukere.

Våre erfarne prosjektledere og arkitekter kartlegger eksisterende driftsmiljø og applikasjoner, samt utarbeider en implementeringsplan som tar hensyn til kundens situasjon og behov.

Vi overtar utrullingen av tjenesten i organisasjonen og sørger for en god brukeropplevelse ved hjelp av opplæringsmateriell og e-læring.

Les mer om vår generelle tilnærming for implementering av IAM-prosjekter

Support og forvaltning

Vi bistår organisasjonen i forvaltning og videreutvikling av løsningen:

 • Technical Account Manager (TAM)
 • IAM Support for ad-hoc bistand ved feil
 • IAM DevOps, kostnadseffektiv og forutsigbar videreutvikling av IAM-løsningen

Les mer om våre support og forvaltningstjenester

Ønsker du å diskutere muligheter for din bedrift når det gjelder Micro Focus og deres portefølje, er du velkommen til å booke et møte direkte med daglig leder Alexander Friedensburg.

Trykk her for å booke møte i kalenderen til Alexander