Behovsanalyse
Behovsanalyse

Behovsanalyse

Identitet er den nye brannmuren. Vet ikke bedriften hvem brukerne er, har den ikke kontroll. Derfor trenger bedrifter en identitetsstrategi. Få oversikt over prosesser, roller, samt behov for automatisering og selvbetjening i din organisasjon.

Cloudworks Identity Strategy

Når bedriftens applikasjonsportefølje stadig utvides med skyapplikasjoner, er behovet desto større for en identitetsstrategi.

Identitetsstrategien bør ta stilling til:

  • Kilder der identiteten opprettes og mottakere av identitetsinformasjonen
  • Aktuelle kategorier av brukere
  • Prosessflyt i forbindelse med on- og offboarding
  • Autorisasjonsregimet i forbindelse med tilgangsstyringen
  • Ønske om delegering av governance prosesser
  • Behov for selvbetjening og automatisering

Det er også viktig å avklare infrastrukturen til identiteten, og hvordan den bygger videre på allerede eksisterende løsninger.

Vi hjelper bedriften med å finne svar på alle disse spørsmålene når vi etablerer en identitetsstrategi.

Vår tilnærming og metode

Cloudworks’ IAM-arkitekter har mangeårig erfaring med planlegging, innføring og forvaltning av IAM-løsninger i både offentlig og privat sektor. Fra virksomheter med noen hundre ansatte til konsern med titusenvis av ansatte i både Norge og i utlandet. Våre ansatte har erfaring med en rekke forskjellige IAM-produkter, nettopp derfor er rådene våre teknologinøytrale.

Omfanget av arbeidet avhenger av virksomhetens behov, kompleksitet i dagens løsning og behovet for kartlegging. Forventet omfang avklares i forkant og legges til grunn for oppdraget. Om ønskelig kan analysen utføres på fastpris.