Identity Governance

Identity Governance handler om tilgangsstyring og -revisjon, risikovurdering og oppfølging av avvik. Vi bistår bedrifter med å effektivisere identitetsforvaltningen og overholde GDPR.

Tjenester vi tilbyr innen Identity Governance

Behovsanalyse

Identitet er den nye brannmuren. Vet ikke bedriften hvem brukerne er, har den ikke kontroll. Derfor trenger bedrifter en identitetsstrategi. Få oversikt over prosesser, roller, samt behov for automatisering og selvbetjening i din organisasjon.

Implementering og utvikling

Implementering av Identity, Access & Governance løsninger forutsetter omfattende erfaring med installasjon, konfigurasjon og integrasjon. Roller må kartlegges, tilganger defineres og prosesser integreres.

Vi dekker alle roller i et implementeringsprosjekt, fra arkitektur, utvikling og test til prosjekt- og endringsledelse.

Support og forvaltning

Vi leverer support og responstidstjenester for å bistå virksomheter i drift og forvaltning av identitetsløsninger. Tjenesten leveres basert på Service Level Agreement og garanterer tilgang til faglig kvalifisert personell.

Plattformer vi støtter inkluderer Okta, Micro Focus/NetIQ, SailPoint, Microsoft Identity Manager og Azure Active Directory.

Identity and Access Management

Podcast i regi av CastO3 [30:34]

IAM arkitektene Arne og Nils Anders i Cloudworks er gjester i Cast O3 sin episode om Identity and Access Management (IAM).

Episoden starter med å avklare flere begreper innenfor IAM. De diskuterer videre hvorfor IAM har blitt så viktig, hvordan du bør jobbe strategisk med IAM og hva som kan være konsekvensene dersom bedriften ikke velger å forholde seg til IAM. Hør på episoden her.

Samarbeidspartnere innen Identity Governance

Okta_grey

Okta Identity & Access Management

Okta’s skybaserte IAM-tjeneste er en meget funksjonsrik og brukervennlig sikkerhetsløsning som er godt egnet til både enkle og også svært krevende scenarier.

Les mer om Okta

Micro-focus_grey

Micro Focus Identity Governance

Micro Focus' sikkerhetsprodukter innen Identity Governance støtter dynamiske arbeidsflytprosesser for tilgangsforvaltning, autorisasjon og revisjon, spesielt egnet for større virksomheter.

Les mer om Micro Focus

Sailpoint_grey

SailPoint Identity & Access Management

SailPoint leverer både skybaserte og on-premise Governance-løsninger for tilgangsstyring av applikasjoner og ustrukturerte data. 

Les mer om SailPoint

Microsoft_grey

Microsoft Identity Manager & Azure Active Directory

Microsoft Identity Manager (MIM) og Azure Active Directory (AAD) retter seg spesielt mot kunder med preferanse for Microsoft-teknologi. Plattformene kan benyttes hver for seg eller sammen for en helhetlig identitetsforvaltning av både cloud- og on-premise plattformer.