Hopp til innhold
Workplace by Facebook integrert med Okta's IAM løsning for NRC

Workplace from Facebook integrert med Okta’s IAM løsning for Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen er Norges største humanitære frivillige organisasjon. Cloudworks har hjulpet dem med å integrere Workplace from Facebook sammen med Okta sin IAM-løsning. Dette tilrettelegger for sikker og brukervennlig kommunikasjon og samhandling, blant Flyktninghjelpens 6.000 ansatte og eksperter.

Cloudworks bisto med teknisk tilrettelegging av Workplace from Facebook, og onboarding av våre ansatte. Løsningen de leverte forenkler pålogging for våre ansatte og automatiserer brukerforvaltningen.

Peter Schiøler, Special Adviser Knowledge Tech hos Flyktninghjelpen

Å få frem hjelpen der nøden er størst

Flyktninghjelpen er en norsk organisasjon som hjelper mennesker på flukt over hele verden. Stiftelsen forsvarer deres rettigheter og varsler om urett og nød. Flyktninghjelpen har 6.000 ansatte over hele verden. En liten andel jobber på hovedkontoret i Oslo; de aller fleste jobber ute i felt.

Workplace from Facebook

Flyktninghjelpen så tidlig verdien av sosial samhandling, og er en «early adopter» av Workplace from Facebook. Siden innføringen var avhengig av gode brukeropplevelser, ønsket Flyktninghjelpen å tilby «Single Sign-On» for å sikre brukervennlig autentisering. Et annet krav var å automatisere brukerforvaltningen i Workplace, slik at ingen måtte manuelt følge opp opprettelse og fjerning av brukeridentiteter og -tilganger i løsningen.

Cloudworks sine cloud-arkitekter ble derfor engasjert for å integrere Workplace from Facebook med organisasjonens eksisterende Identity and Access Management-løsning fra Okta, og for å bistå med «onboarding» av Flyktninghjelpens ansatte.

I dag kan Flyktninghjelpens ansatte og eksperter koble til og samarbeide i et sikret Workplace-miljø, noe som gjør Flyktninghjelpens Workplace-installasjon til en av verdens største og mest mangfoldige humanitære kunnskapsdatabaser.

Fundamentet: IAM fra Okta

Cloudworks har tidligere implementert Okta sin Identity and Access Management (IAM)-løsning for Flyktninghjelpen. Det kan du lese mer om her. Den markedsledende løsningen, i henhold til analyseselskapet Gartner, er organisasjonens cloud-integrasjonsplattform for autentisering med Single Sign-On, samt brukerforvaltning av bedriftens applikasjoner.

Vi tilbyr en lisenspakke som kombinerer lisenser for både Workplace og Okta, og inkluderer hjelp med implementeringen av Okta sin identity management løsning for Workplace. Les mer om Workplace + Okta her.

New call-to-action

Del artikkel:

Scroll til toppen