Workplace by Facebook
Workplace by Facebook
Workplace_white

Workplace from Facebook er en intern samarbeids- og kommunikasjonsplattform for bedrifter som er brukervennlig og enkel å ta i bruk for alle ansatte. Verktøyet er tilgjengelig på både desktop og mobil, og engasjerer og forenkler samarbeidet på tvers av organisasjoner.

I Cloudworks er vi en entusiastisk gjeng som har jobbet med Workplace from Facebook helt fra starten. Vi tilbyr ulike implementeringspakker, og kan bistå med å kartlegge behov, bygge teknisk arkitektur, drive endringsledelse, se på integrasjonsmuligheter, kurse ansatte og få verktøyet til å fungere for dere.

High-Five

Noen funksjoner i Workplace

Grupper organiserer samarbeidet

Kommunikasjon og samarbeid struktureres basert på grupper. Grupper kan være åpne for alle eller begrenset til medlemmene, og det finnes ingen grenser for antall grupper.

Kommunikasjon i sanntid

Workplace lar ansatte kommunisere raskt og ukomplisert gjennom Workplace Chat, gruppe-chat, Live-video og videokonferanser.

Relevant nyhetsfeed

Nyhetsfeeden er satt sammen av informasjon som er relevant for den enkelte, blant annet basert på gruppemedlemskap, relasjoner i organisasjonen og interesser.

Prioriter viktig informasjon

Noen ganger skal informasjon prioriteres. Workplace from Facebook lar utvalgte personer markere beskjeder som viktig og dermed sikre at meldingen prioriteres i nyhetsfeeden.

Transparens

Engasjement vises i form av svar, emojis, GIFs, samt oversikt over hvem som har lest innleggene. Dette skaper transparens.

Unngå forstyrrelser

«Do not disturb» - funksjonen aktiveres når man ønsker å jobbe uforstyrret eller skal vise en presentasjon. Ingen beskjeder videresendes når funksjonen er aktiv.

Polls

Funksjonen polls kan benyttes for å ta både sosiale og faglige avstemminger.

Organisasjonskart

Workplace from Facebook, med sitt fokus på individet, har ofte den mest komplette oversikten over ansatte, deres tilhørighet i bedriften samt deres kontaktinformasjon. Det innebygde organisasjonskartet oppdateres automatisk ved endringer.

Integrasjon med bedriftens øvrige applikasjoner

Virksomheter som allerede bruker tjenester som Office 365, Box og Jira kan integrere disse med Workplace. Ofte kan det være mer hensiktsmessig at Workplace kompletterer eksisterende løsninger enn å erstatte disse.

Compliance

Organisasjoner som må forsikre seg om at ansatte ikke deler uønsket informasjon, som eksempelvis kredittkort- eller personnummer, kan ved hjelp av Netskope-integrasjonen fange opp, varsle og fjerne uønskede meldinger.

Innføring av nye verktøy handler som regel om menneskene som skal ta de i bruk. Skal man lykkes med innføringen av Workplace, må hele organisasjonen motiveres og engasjeres. Dette gjelder spesielt i startfasen, fordi eksisterende kommunikasjonsvaner må endres.

Workplace-møte

Våre implementeringspakker

Mini

 • Teknisk bistand for å klargjøre Workplace, samt prosjektledelse for å fasilitere implementeringen
 • Vi tilbyr maler, rammeverk og prosjektplan
 • Statusmøter gjennom prosjektet for å sikre du kommer i mål
 • Vi deler all vår erfaring, men virksomheten må selv drive implementeringen


Anbefales virksomheter som har egne ressurser til å drive implementeringen

 

 

 

Standard

 • Vi hjelper til med å rigge virksomheten og gjøre klar for lansering
 • Vi bistår hands-on med teknisk tilrettelegging, analyserer hvordan de ansatte jobber i dag, lager en god gruppestruktur og har opplæring for ledere, lokale prosjektledere og champions  
 • Lokal prosjektgruppe bidrar i større grad enn ved valg av Premium pakken. De må selv definere mål, kommunisere med ansatte og jobbe med innhold på Workplace
 • Vi samhandler gjennom en Multi-Company Gruppe på Workplace med den lokale prosjektgruppen, og er aldri lengre enn én chat unna


Anbefales v
irksomheter som trenger bistand, og som kan lage innhold i kanalen selv 

Premium

 • Vi analyserer dagens situasjon, hjelper til med å få ansatte over på Workplace, lærer opp champions og ledere, kommer med innhold i kanalen og hjelper til med å få ansatte til å bruke verktøyet på riktig måte
 • Etter lansering, går vi gjennom bruk og statistikk for å finne gode bruksområder for videre bruk
 • Vi samhandler gjennom en Multi-Company Gruppe på Workplace med den lokale prosjektgruppen, og er aldri lengre enn en chat unna


Anbefales virksomheter med over 500 ansatte, eller som har begrenset med ressurser til å jobbe med implementeringen