Workplace by Facebook
Workplace by Facebook
Workplace_white

Workplace from Facebook er en intern samarbeids- og kommunikasjonsplattform for bedrifter som er brukervennlig og enkel å ta i bruk for alle ansatte. Verktøyet er tilgjengelig på både desktop og mobil, og engasjerer og forenkler samarbeidet på tvers av organisasjoner.

Vi hjelper deg med å lykkes

Vi er en entusiastisk gjeng som har jobbet med Workplace helt fra starten. Alltid med oppdatert kompetanse, brenner vi for å få verktøyet til å fungere for deg.

High-Five

Vi er Workplace partner

Cloudworks er ditt norske kontaktpunkt. Vi jobber tett med Facebook, og sørger for at du blir prioritert.

Sentrale funksjoner i Workplace

All informasjon på ett sted

Knowledge Library er en nyttig funksjon for å lagre og utarbeide statisk informasjon som personalhåndboken, bedriftens rutiner og maler. Innholdet er lett tilgjengelig og kan deles av alle ansatte både på mobil og desktop. Dermed kan bedriften samle all informasjon på ett sted. Enkelt og tidsbesparende!

Les mer om Knowledge Library her

'Get

Hvordan lykkes med Workplace from Facebook

Gratis webinar - se nå!

Vi forklarer hvilke muligheter verktøyet gir for å bedre samarbeidet og kommunikasjonen internt i din bedrift. Vi kommer med gode tips, og går gjennom suksesskriteriene for å få til en vellykket implementering.

Se webinaret umiddelbart eller når det passer deg!

Book en gjennomgang av Workplace from Facebook, og finn ut hvilke muligheter verktøyet gir for å bedre samarbeidet og kommunikasjonen internt i din bedrift.

Book gratis demo med en av våre konsulenter her

Workpoace møte

Innføring av nye verktøy handler som regel om menneskene som skal ta de i bruk. Skal man lykkes med innføringen av Workplace, må hele organisasjonen motiveres og engasjeres. Dette gjelder spesielt i startfasen, fordi eksisterende kommunikasjonsvaner må endres.

Mini

 • Teknisk bistand for å klargjøre Workplace, samt prosjektledelse for å fasilitere implementeringen
 • Vi tilbyr maler, rammeverk og prosjektplan
 • Statusmøter gjennom prosjektet for å sikre du kommer i mål
 • Vi deler all vår erfaring, men virksomheten må selv drive implementeringen


Anbefales virksomheter som har egne ressurser til å drive implementeringen

 

 

 

Standard

 • Vi hjelper til med å rigge virksomheten og gjøre klar for lansering
 • Vi bistår hands-on med teknisk tilrettelegging, analyserer hvordan de ansatte jobber i dag, lager en god gruppestruktur og har opplæring for ledere, lokale prosjektledere og champions  
 • Lokal prosjektgruppe bidrar i større grad enn ved valg av Premium pakken. De må selv definere mål, kommunisere med ansatte og jobbe med innhold på Workplace
 • Vi samhandler gjennom en Multi-Company Gruppe på Workplace med den lokale prosjektgruppen, og er aldri lengre enn én chat unna


Anbefales v
irksomheter som trenger bistand, og som kan lage innhold i kanalen selv 

Premium

 • Vi analyserer dagens situasjon, hjelper til med å få ansatte over på Workplace, lærer opp champions og ledere, kommer med innhold i kanalen og hjelper til med å få ansatte til å bruke verktøyet på riktig måte
 • Etter lansering, går vi gjennom bruk og statistikk for å finne gode bruksområder for videre bruk
 • Vi samhandler gjennom en Multi-Company Gruppe på Workplace med den lokale prosjektgruppen, og er aldri lengre enn en chat unna


Anbefales virksomheter med over 500 ansatte, eller som har begrenset med ressurser til å jobbe med implementeringen 

Trenger du raskt å få på plass et sosialt og effektivt samarbeidsverktøy?

Det er et større behov for fleksible løsninger for å jobbe hjemmefra i tiden fremover, og det kan være vanskelig å holde kontakten og arbeidsmotivasjonen oppe for ansatte om man ikke har gode måter å møtes på. Da er Workplace from Facebook løsningen!

Les mer om vår Quick Launch implementeringspakke her

Våre dyktige konsulenter har alltid oppdatert kompetanse på verktøyet, og brenner for å hjelpe våre kunder med å lykkes.

La oss hjelpe deg i gang med å prøve Workplace from Facebook gratis i 30 dager - og finn ut hvilke muligheter verktøyet gir for å bedre samarbeidet og kommunikasjonen internt i din bedrift.

Book gratis prøveperiode her