Skip to content
Cloudworks-Hackathon-mars-2018-Dagfinn-Herum

Cloudworks Hackathon 2018

I Cloudworks gjennomfører vi kompetansedager fire ganger i året som en del av vår faglige utvikling. Dette er både motiverende og sosialt, og denne gangen var det konseptet hackathon som satte rammen for dagen!

Åse Helene Rogne-Hansen

Det å gjennomføre et hackathon har blitt veldig populært i teknologiselskaper de siste årene. Innenfor et kort og intenst tidsintervall sitter man side om side for å utvikle nye idéer enten alene eller i team, og ofte blir et hackathon bygget opp som en konkurranse. I tillegg til å være motiverende og lærerikt, kan idéene som utvikles, gi grunnlag for produktutvikling.

Viktig med et godt forarbeid

I god tid før gjennomføringen av Cloudworks sitt hackathon, opprettet vi arrangementet som et event i vår interne kommunikasjonskanal Workplace. Der ble formålet med dagen nøye beskrevet, og hver og en av oss fikk i oppgave å opprette en post hvor vi presenterte ulike idéer for hva vi ønsket å jobbe med denne dagen. I posten kunne de andre i selskapet kommentere og stemme over hva de mente var mest hensiktsmessig at hver enkelt brukte tiden sin på.

I tillegg gjennomgikk vi alle forslagene i vårt ukentlige møte på Skype. Vi diskuterte, justerte og ga hverandre innspill, og ble enige om hva hver og en av oss hadde som formål med dagen. De som hadde sammenfallende tema slo seg sammen for å jobbe som team. Enkelte kunne bidra inn i flere prosjekter i løpet av dagen, mens for andre var det mest hensiktsmessig å fokusere på ett prosjekt. Til felles for oss alle, var at vi hadde prosjekter vi ønsket å bruke tiden vår på, og som vi gledet oss til å sette i gang med. Nødvendige forberedelser ble gjort i forkant slik at vi kunne være mest mulig effektive gjennom dagen, og så var vi klare for å gjennomføre vårt første hackathon i Cloudworks!

Gjennomføringen av hackathon

Vi startet hackathon med at vi alle holdt et lite innlegg for å presentere våre idéer, hvordan de var tenkt løst og hva som var ønskelig å oppnå innen dagen var omme. Vi diskuterte og foretok de siste justeringer over en god kopp kaffe og litt morgenforfriskninger, og så senket stillheten seg i den 200 kvm toppleiligheten vi hadde leid for anledningen. Alle var konsentrerte. Fordypet seg. Koste seg med prosjektene.

Hackathon er også sosialt

Det var en god stillhet for å tenke og jobbe ved siden av hverandre gjennom hele dagen, og vi hadde så klart også lagt til rette for en del sosiale pauser. Blant annet feiret vi at det er tre år siden Cloudworks startet. Det kan du lese mer om her.

Siden flesteparten i Cloudworks er konsulenter og jobber på prosjekter hos kundene våre, ser vi ikke hverandre fysisk hver dag. Vi møtes derimot på Workplace hver dag. Sannsynligvis har vi kanskje mer kontakt enn andre selskaper som ikke har et godt verktøy for internkommunikasjonen sin. Ønsker du å vite mer om bakgrunnen for at vi har valgt en sosial samhandlingsplattform som vår interne kommunikasjonskanal, kan du lese her.

Hackathon ga trippel gevinst i form av at vi delte og bygget kompetanse på tvers i bedriften, samtidig som vi jobbet med å løse ekte utfordringer for kundene våre – og i tillegg var det sosialt og gøy!

Rikard Strand, Cloudstructor & IT Magican i Cloudworks

Presentasjoner av løsningene

I og med at vi fordypet oss i noe som vi syntes var morsomt og spennende, gikk tiden veldig fort. Godt utpå kvelden så vi oss ferdige med utviklingen i denne omgang, og gikk inn i siste runde av Cloudworks sitt hackathon. Mens vi spiste pizza, presenterte hver og en dagens arbeid og løsninger. Dette satte i gang gode diskusjoner, og ga hver enkelt et solid grunnlag for videre arbeid med prosjektene.

Hackathon ferdig – og hva nå?

Selv om et hackathon ikke nødvendigvis resulterer i et ferdig produkt eller tjeneste som skal kunne selges, så stiller det seg litt annerledes hos oss. Vi brenner for det vi jobber med, og vi utveksler erfaringer og spør hverandre til råds hver dag på Workplace from Facebook. Det betyr at prosjektene vi valgte å jobbe med, også samsvarer med utfordringer som kundene våre etterspør etter løsninger for – eller som de vil etterspørre. Dermed blir det desto mer gøy å faktisk kunne fullføre det vi påstartet.

Kompetanseutvikling er en stor del av Cloudworks. Hver dag deler vi kunnskap, utfordrer hverandre og diskuterer prosjekter og trender på tvers i bedriften. Kompetansedagene våre forsterker dette ytterligere!

Rikard Strand, Cloudstructor & IT Magican

Hvem vant Cloudworks sitt hackathon?

Vi er et lite selskap og vi er glade i å diskutere og utfordre hverandre. Etter alle presentasjonene var i mål, var vi også enige om at det å kåre en vinner ikke var nødvendig. Det å få tilrettelagt en hel dag hvor vi kunne fordype oss i det vi er mest opptatte av og samtidig få jobbet side om side, var premie i seg selv. Så premien blir vel heller å høste når vi etter ferdigstillelse av Hackathon prosjektene, får se at løsningene våre bidrar positivt i prosjektene hos kundene våre.

Del artikkel:

Scroll To Top