Hopp til innhold
Photo: Amanda Nero, Comms officer IOM HQ

En bot effektiviserer utstasjoneringen av Flyktninghjelpens beredskapsteam

Norges største humanitære organisasjon effektiviserer utplasseringen av beredskapsteamene sine under humanitære kriser. De gjør dette ved å bruke en bot utviklet av Cloudworks for den interne samarbeids- og kommunikasjonsplattformen Workplace from Facebook.

Flyktninghjelpen (NRC) er en uavhengig humanitær organisasjon som hjelper folk på flukt. De forsvarer deres rettigheter, sprer kunnskap og varsler om urett og nød, samt påvirker verdens makthavere til å respektere deres rettigheter. Flyktninghjelpen har 6000 ansatte over hele verden. De fleste jobber lokalt der deres bistand er nødvendig, og en liten andel er basert på hovedkvarteret i Oslo.

Norbot – den digitale assistenten

Når en humanitær krise oppstår, står Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP klare til å bistå FN og andre organisasjoner. I en slik situasjon er det avgjørende at de utstasjonerte ekspertene raskt blir operative og kommer i kontakt med de lokale teamene.

Norbot icon

Norbot, Flyktninghjelpens bot på Workplace by Facebook, automatiserer denne prosessen ved å registrere eksperter i lokale grupper på Workplace, informerer om deres forestående ankomst og igangsetter dialog med relevante kolleger som allerede er i feltet. Norbot bekrefter disse automatiserte prosessene med ansvarlig leder gjennom en individuell dialog på Workplace Chat. Norbot utfører chat, integrasjon og gruppeoperasjoner.

Workplace from Facebook for Flyktninghjelpen

Flyktninghjelpen var raske med å se verdien av et sosialt nettverk tilrettelagt for bedrifter, og var en tidlig adopter av Workplace from Facebook. Cloudworks’ skyarkitekter ble engasjert til å integrere Workplace from Facebook med organisasjonens eksisterende løsning for identitet- og tilgangsstyring fra Okta, samt å bistå med onboarding av deres ansatte.

I dag kan Flyktninghjelpens medarbeidere og assosierte eksperter, koble til og samarbeide i et sikkert Workplace miljø. Det gjør deres Workplace-installasjon til en av verdens største og mest mangfoldige humanitære kunnskapsdatabaser.

Bot-as-a-Service fra Cloudworks

Våren 2017 åpnet Facebook for bots på Workplace, og like etter begynte Flyktninghjelpen og Cloudworks å diskutere utviklingen av en Workplace-bot. September samme år ble Norbot lansert. Ved utgangen av 2017 hadde Norbot blitt en sentral del av Flyktninghjelpens globale prosedyre for utplassering av eksperter. Nye kandidater er nå koblet til kolleger på stedet 600 ganger raskere enn før. Dermed får de mer tid til å hjelpe enda mer!

I samarbeid med Cloudworks utviklet vi Norbot, vår første automatiske robotassistent. Norbot effektiviserer Flyktninghjelpens beredskapsteam ved å redusere forsinkelser, samt øke kvaliteten og påliteligheten av våre prosesser. Samarbeidet med Cloudworks’ erfarne utviklere var avgjørende i dette banebrytende automatiseringsarbeidet, og den tekniske løsning ble tilpasset optimalt til våre behov.

Peter Schiøler, Special Adviser Knowledge Technology hos Flyktninghjelpen

New call-to-action

Del artikkel:

Scroll til toppen